Home Kepegawaian ARTIKEL UMUM Antara Sahabat dan Ikhwan

Antara Sahabat dan Ikhwan

Antara Sahabat Dan Ikhwan*

 Oleh: H. Jojo Suharjo

Pada suatu hari terjadi percakapan Nabi s.a.w. dengan Abu Bakar Siddik. Tampaknya sangat mendalam sehingga Abu Bakar sendiri tampak keheran-heranan. Apalagi dirinya tersangkut didalam pembicaraan itu. Sahabat-sahabat yang lainpun ikut heran.

“Wahai Abu Bakar, alangkah rindunya aku hendak bertemu dengan saudara-saudaraku (Ikhwan)”, kata Nabi s.a.w. kepada Abu Bakar Siddik.

“Wahai Rasulullah, kami ini teman-teman engkau” jawab Abu Bakar.

“Bukan!” jawab Nabi s.a.w.

“Kamu ini hanyalah sahabat-sahabatku” demikian selanjutnya Nabi s.a.w. menegaskan.

Keterangan Nabi s.a.w. ini sungguh mengherankan Abu Bakar, pun juga Sahabat-sahabat yang lain. Ada bedanya antara Sahabat dan Ikhwan, tetapi siapa yang dimaksud Nabi s.a.w. dengan Ikhwan belum jelas bagi mereka. Masing-masing mereka ingin tahu perbedaannya. Malah ini merupakan soal baru bagi mereka yang selama ini belum pernah mereka dengar.

Nabi s.a.w pun memahami bila keterangan beliau mengejutkan Abu Bakar dan para Sahabat lainnya. Sebab itu segera pula beliau menguraikan agar hati mereka merasa senang.

“Ikhwan (saudara-saudara)ku” demikian Nabi s.a.w. menegaskan : “ialah mereka yang belum pernah melihat aku, tetapi mereka beriman dengan aku (sebagai Rasul) dan mencintaiku. Sampai aku lebih mereka cintai dari anak dan orang tua mereka”.

“Ya, Rasulullah, bukankah kami ini Ikhwan engkau”, tanya Sahabat-sahabat yang lain.

Rupanya pembicaraan ini sudah meluas pada Sahabat-sahabat yang lain. Mulanya Cuma antara Nabi s.a.w. dengan Abu Bakar saja, kini ikut serta yang lain. Semua merasa heran dan sama ingin tahu penjelasan Nabi s.a.w. selanjutnya.

“Bukan, kamu adalah Sahabat-sahabatku” jawab Nabi s.a.w. menegaskan sekali lagi.

“Wahai Abu Bakar!. Adakah engkau tidak akan cinta kepada Ikhwanku itu, mereka mencintai engkau pula karena kecintaan aku pada engkau” demikian Nabi s.a.w. menunjukan kata kepada Abu Bakar kembali.

Sungguh mulia Nabi s.a.w. yang telah melahirkan istilah bagi ummat yang hidup sepeninggal beliau. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi tak pernah berjumpa dengan beliau. Mereka hanya membaca Qur-an, Hadist, tetapi mereka mencintai Nabi s.a.w. sebagai Rasul Allah yang penghabisan.

Malah merekapun mencintai Abu Bakar Siddik karena Nabi s.a.w. mencintainya. Pun juga mereka mencintai sahabat-sahabat Nabi s.a.w. yang lainnya yang telah berjuang membela Nabi s.a.w. dan Agama Islam.

Alangkah mulianya Nabi s.a.w.!

Dalam waktu yang lain pernah beliau membicarakan pula dengan Sahabat kemurnian iman Ikhwan sehinngga Sahabatpun heran mendengarnya. Apalagi beliau sanjung iman Ikhwan dengan istilah yang menyebabkan sahabat tambah heran.

“Siapakah makhluk Allah yang paling ajaib imannya” demikian Nabi s.a.w. bertanya kepada para Sahabat.

“Malaikat” jawab mereka.

“Bagaimana Malaikat tidak tidak akan beriman kepada Allah, sedangkan mereka dekat sekali dengan Tuhan (Allah) mereka” jawab Nabi s.a.w.

“Para Nabi-nabi” jawab mereka lagi.

“Bagaimana para Nabi s.a.w. tidak akan beriman sedangkan wahyu diturunkan kepada mereka” jawab Nabi s.a.w. membantah pendapat mereka.

“Kami!” jawab Sahabat lagi.

“Bagaimana kamu tidak akan beriman sedangkan Aku berada ditengah-tengah kamu” jawab Nabi s.a.w.

Dapatlah dibayangkan betapa herannya para Sahabat mendengar bantahan Nabi s.a.w., walau sebenarnya bantahan itu cukup dapat difahami. Nabi s.a.w. pun memahami pula betapa mereka sudah ingin mengetahui, siapakah makhluk ini yang paling ajaib imannya.

“Makhluk yang paling ajaib imannya, ialah mereka yang hidup setelah aku. Mereka hanya membaca Qur-an, kemudian beriman dengan semua isinya”.

Golongan yang tidak pernah berjumpa Nabi s.a.w., tetapi beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka hanya membaca Qur-an, tetapi tidak pernah melihat mukjizat Nabi s.a.w. Inilah mereka yang mempunyai iman yang ajaib. Mereka adalah orang yang hidup sepeninggalan Nabi s.a.w.

Malah Nabi s.a.w. pernah menegaskan lagi kemurnian iman Ikhwan dengan Sabda beliau yang terkenal “berbahagialah orang yang dapat berjumpa aku dan beriman dengan aku. Dan bahagialah tujuh kali orong-orang yang beriman dengan aku, tetapi tidak pernah berjumpa dengan aku”.

Demikian Nabi s.a.w. mencintai sahabat yang selalu dapat berjumpa dengan beliau dan Ikhwan yang memiliki iman ajaib dan tak pernah berjumpa.

 

 

*Diambil dari buku “Anekdote Kehidupan Rasulullah S.A.W.”